Övriga plastprodukterSWEJA erbjuder ett stort antal plastprodukter för olika ändamål där de flesta är specialanpassade efter kundens behov. Några exempel är:

Insatspåsar för plåtfat och oktabiner.

Växthusfolier för temporära växthus.

Odlingsfolier för att täcka över åkrar för snabbare skörd av potatis mm.

Byggfolier för husbyggen eller som skydd under byggnation.

Livsmedelsfolier för inslagning av kött, fisk och grönsaker.

Avspärrningsband med standard eller eget tryck. För eget tryck kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för en induviduell offert.