Papper & WellInom well och papper delar vi in produkterna i följande grupper:

Anti-slip papper, Wellådor och Enkelwell och papper (t ex mellanläggspapper och makulatur).

SWEJA kan leverera ett komplett sortement av well, kartonger och papper. Det mesta är kundanpassat och vi lagerhåller mycket få produkter för omgående leverans.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt produkt!