3M-MaskinerSWEJA marknadsför sedan flera år 3M's kartongförslutnigsprogram. 3M står för hög kvalitet och fungerar som ett utmärkt komplement till SIATs program. 3M har även ett patenterat tejpaggregat som ger en säker förslutning av kartongerna. Här återfinns allt från enkla kartongförslutare för samma kartongformat till helautomatiska anläggningar.

För mer information om 3M kartongförslutningsmaskiner, ladda ner vårt datablad genom följande länk: 3M Maskinbroschyr. Nedan visas ett urval av 3M Matic maskiner. Kontakta oss för hela sortimentet.