Köpvillkor

Vem kan handla på SWEJA?  

SWEJA säljer bara till företag (AB, HB och Enskild firma).

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto från leveransdatum, dvs då fakturan ställs ut. Vid sen betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditbedömning innan leverans.  

Om något saknas eller är skadat vid leverans  

Vi gör vårt yttersta för att undvika felpackning och transportskador, men ber dig ändå att göra en ankomstkontroll vid leverans. Avvikelser ber vi dig rapportera direkt på fraktsedeln. Tag därefter kontakt med oss så vi får möjlighet att omedelbart rätta till det inträffade.  

Lagring av produkter  

Produkternas egenskaper förändras snabbt om lagring inte sker i rumstemperatur (15-20°C) och vid luftfuktighet runt 50 %. UV-ljus förstör produkterna varför de inte får utsättas för direkt solljus. Tejper skall alltid lagras i sin kartong.  

Annulering av beställning 

Vid annulering av beställning äger SWEJA rätten att fakturera de kostnader som kan uppkomma efter beställning och fram till annulering.
Exempel på sådana kostnader kan vara kostnader för klichéframtagning, ombyggnad av maskin, inköp av material inför leverans mm.

Produktansvar  

Det är upp till kunden att bedöma lämpligheten i produktens användning. SWEJA vet inte hur, på vilket sätt eller under vilka förhållanden produkten kommer att användas och tar därför inget ansvar för eventuella skador produkten kan leda till. Ansvar utöver fakturavärde påtages ej.  

Returnera gods till SWEJA  

Det kan finnas olika anledningar för att returnera gods:  

1. Ni har beställt fel standardprodukt  

Du kan inom 14 dagar returnera felbeställda artiklar ur vårt standardsortiment. Alla returer skall skickas i originalförpackning. Samtliga artiklar måste vara oskadade i originalförpackning för att kunna vidaresäljas till annan kund. Returfrakten står kunden för. Ta alltid kontakt med SWEJA innan retur skickas.      

2. Ni har beställt felaktig kundspecifik produkt  

För artiklar utanför vårt standardsortiment godtas inga returer. Var därför observant på orderbekräftelse eller korrektur som alltid skickas innan leverans.      

3. Produkten fungerar inte hos Er  

Kontakta oss snarast eller senast inom 10 dagar efter mottagandet för att registrera reklamationen. När det är gjort kommer vi överens om hur de reklamerade varorna skall återsändas. Så snart reklamationen är godkänd utfärdar vi en kreditfaktura. Returer på annat än vårt fraktavtal godtages ej.      

Leveransadress  
AB SWEJA  
Schaktugnsgatan 4  
216 16 LIMHAMN